Specijalizacije

Digitalna akademija vam nudi četiri modula – Osnovni modul (Foundation Module), Digitalni marketing (Digital Marketing), Biznis po meri korisnika (Customer Centric Busines) i Biznis inovacije i poslovni modeli (Business Models and Innovation). Svaki od ovih modula se sastoji još od četiri podmodula.

Korisnik Digitalne akademije sam pravi selekciju svojih modula, ali je neophodno da počne od Osnovnog modula. Tek kada uspešno prođe kroz sadržaje i testove pomenutog modula, on može da odabere neki od preostala tri „specijalistička“ modula.

Digitalni marketing

Ukoliko polaznik uspešno završi
- Osnovni modul i Digitalni marketing dobiće sertifikat iz Digitalnog marketinga

Business Model & Innovation Specialist
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
Free
Digital Marketing Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD

Menadžment korisnika

Ukoliko polaznik uspešno završi
- Osnovni modul i Biznis po meri korisnika dobiće sertifikat iz Menadžmenta korisnika

Business Model & Innovation Specialist
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
Free
Customer Service Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD

Biznis inovacije i poslovni modeli

Ukoliko polaznik uspešno završi
- Osnovni modul i Biznis inovacije i poslovni modele, dobiće sertifikat upravo za Biznis inovacije i poslovne modele

Business Model & Innovation Specialist
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
Free
Business Model & Innovation Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD

Digitalna transformacija

Ukoliko polaznik uspešno završi
- Osnovni modul i sva tri preostala modula, dobiće sertifikat eksperta za digitalnu transformaciju

Business Model & Innovation Specialist
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
Free
Customer Service Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD
Digital Marketing Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD
Business Model & Innovation Specialist
4
4
3,000RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,000RSD