Poslovanje orijentisano ka korisniku

Dodaj program
4.0
6 reviews
Enrolled: 355 students
Opis: 8 sati
Lekcije: 25
Video: 4 sata

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
  • Poslovanje orijentisano ka korisniku  je tu da vam objasni značaj koji u poslovanju ima pristup fokusiranja na same korisnike ili kupce, kao i da vam pruži konkretna znanja uz koja ćete imati unapređen pristup prema onima koji predstavljaju suštinu i osnov razvoja poslovanja. U okviru programa ćete steći znanja iz esencijalnih oblasti poslovanja sa kupcem u fokusu – kao što su CRM, Vrednosna ponuda, Korisničko iskustvo i Akvizicija korisnika

CRM

1
CRM – Uvod (video)
2
CRM – Uvod
3
CRM 1
4
CRM pitanja 1
3 pitanja
5
CRM 2
6
CRM pitanja 2
3 pitanja
7
CRM 3
8
CRM pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – CRM
10
Dodatni materijal pitanja – CRM
5 pitanja
11
CRM test
1 pitanje

Vrednosna ponuda

1
Vrednosna ponuda – Uvod (video)
2
Vrednosna ponuda – Uvod
3
Vrednosna ponuda 1
4
Vrednosna ponuda pitanja 1
3 pitanja
5
Vrednosna ponuda 2
6
Vrednosna ponuda pitanja 2
3 pitanja
7
Vrednosna ponuda 3
8
Vrednosna ponuda pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – Vrednosna ponuda
10
Dodatni materijal pitanja – Vrednosna ponuda
5 pitanja
11
Vrednosna ponuda test
1 pitanje

Korisničko iskustvo

1
Korisničko iskustvo – Uvod (video)
2
Korisničko iskustvo – Uvod
3
Korisničko iskustvo 1
4
Korisničko iskustvo pitanja 1
3 pitanja
5
Korisničko iskustvo 2
6
Korisničko iskustvo pitanja 2
3 pitanja
7
Korisničko iskustvo 3
8
Korisničko iskustvo pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – Korisničko iskustvo
10
Dodatni materijal pitanja – Korisničko iskustvo
5 pitanja
11
Korisničko iskustvo test
1 pitanje

Akvizicija korisnika

1
Akvizicija korisnika – Uvod (video)
2
Akvizicija korisnika – Uvod
3
Akvizicija korisnika 1
4
Akvizicija korisnika pitanja 1
3 pitanja
5
Akvizicija korisnika 2
6
Akvizicija korisnika pitanja 2
3 pitanja
7
Akvizicija korisnika 3
8
Akvizicija korisnika pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – Akvizicija korisnika
10
Dodatni materijal pitanja – Akvizicija korisnika
5 pitanja
11
Akvizicija korisnika test
1 pitanje

Module test

1
Customer-centric Business test
1 pitanje

Anketa

1
Customer centric business – Anketa