FAQ

Digitalna akademija vam nudi četiri programa – Osnovni program (Foundation Module), Digitalni marketing (Digital Marketing), Biznis po meri korisnika (Customer Centric Business) i Biznis inovacije i poslovni modeli (Business Models and Innovation).

Svaki program sačinjen je iz 4 potprograma. Svaki potprogram se sastoji od video lekcija, materijala za čitanje i testa.

Dostupne programe možete videti na linku. Osnovni program je Foundation module i da biste započeli neki od drugih programa, potrebno je prvo da završite Foundation module.

Nemate određeno vreme za započinjanje programa, kao ni ograničevo vreme za završavanje određenog programa.

Predavači u okviru Digitalne akademije su sertifikovani konsultanti za digitalnu transformaciju u okviru Centra za digitalnu transformaciju. Više o predavačima možete videti na linku.

U okviru svakog programa možete pogledati intro sekciju, kao i strukturu svakog potprograma.

Programe mogu da pogađaju i zaposleni i nezaposleni.

Nakon završenog Osnovnog programa u kombinaciji sa nekim od preostalih programa, dobija se određena specijalizacija, više o tome na linku.