FAQ

Digitalna akademija vam nudi četiri modula – Osnovni modul (Foundation Module), Digitalni marketing (Digital Marketing), Biznis po meri korisnika (Customer Centric Business) i Biznis inovacije i poslovni modeli (Business Models and Innovation).

Svaki modul sačinjen je iz 4 submodula. Svaki submodul se sastoji od video lekcija, materijala za čitanje i testa.

Dostupne module možete videti na linku. Osnovni modul je Foundation module i da biste započeli neki od drugih modula, potrebno je prvo da završite Foundation module.

Nemate određeno vreme za započinjanje modula, kao ni ograničevo vreme za završavanje određenog modula.

Predavači u okviru Digitalne akademije su sertifikovani konsultanti za digitalnu transformaciju u okviru Centra za digitalnu transformaciju. Više o predavačima možete videti na linku.

U okviru svakog kursa možete pogledati intro sekciju, kao i strukturu svakog submodula.

Module mogu da pogađaju i zaposleni i nezaposleni.

Nakon završenog Foundation modula u kombinaciji sa nekim od preostalih modula, dobija se određena specijalizacija, više o tome na linku.