Dobrodošli na
Digitalnu akademiju

Digitalna akademija je interaktivna platforma namenjena edukaciji prevashodno vlasnika i menadžera u mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koji žele da unaprede svoja znanja i veštine iz domena digitalne transformacije.

Programi

Biznis inovacije I poslovni modeli
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
Add to Wishlist
Free

Osnove digitalne transformacije

Živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije u kom brzina promena unosi dinamiku u svaku industriju – svakog tržišta. Razumevanje procesa digitalizacije i digitalne transformacije će se pokazati ključnim u našoj svakodnevici. U šesnaest pažljivo izabranih lekcija, saznajte sve o osnovama digitalne transformacije, ali i podacima i kako ih iskoristiti, lancima vrednosti i kako ih razumeti.

Biznis inovacije I poslovni modeli
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
Add to Wishlist
Free
Digitalna transformacija
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD

Poslovanje orijentisano ka korisniku

Poslovanje orijentisano ka korisniku  je tu da vam objasni značaj koji u poslovanju ima pristup fokusiranja na same korisnike ili kupce, kao i da vam pruži konkretna znanja uz koja ćete imati unapređen pristup prema onima koji predstavljaju suštinu i osnov razvoja poslovanja. U okviru programa ćete steći znanja iz esencijalnih oblasti poslovanja sa kupcem u fokusu – kao što su CRM, Vrednosna ponuda, Korisničko iskustvo i Akvizicija korisnika

Biznis inovacije I poslovni modeli
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
Add to Wishlist
Free
Digitalna transformacija
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD
Digitalna transformacija
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD

Digitalni marketing

Ovaj program je tu da vas uvede u osnove novog vida tržišne komunikacije koji danas pravi ključnu razliku u poslovanju preduzeća u epohi digitalizacije i različitih platformi. U okviru programa steći ćete znanja iz esencijalnih oblasti digitalnog marketinga: Marketing istraživanja, E-mail marketing, Elektronska trgovina i Društvene mreže.

Biznis inovacije I poslovni modeli
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
Add to Wishlist
Free
Digitalna transformacija
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD
Digitalna transformacija
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD
Biznis inovacije I poslovni modeli
4
4
3,700RSD
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
25 Lekcije
8 sati
Add to Wishlist
3,700RSD

Poslovni modeli i inovacije

Poslovanje u kasnom dvadesetom veku bilo je koncentrisano na generisanje profita. Početkom tekućeg stoleća, neverovatim tehnološkim napretkom u mnogim aspektima i njihovom primenom na tržištima širom planete, otvoren je put ka iskonskom, humano-centričnom poslovanju. Razumevanjem poslovnih modela, modela naplate i inovativnih proizvoda i usluga, bićete u stanju da uočite mehanizme kojima biznisi nastaju, privređuju i ustupaju mesto modernijima. Transformacija poslovanja je zabavna, posebno kada se inovira. Upoznajte više načina da to učinite i sami.

Specijalizacija u okviru digitalne akademije

Digitalna akademija vam nudi četiri programa - Osnovni program (Foundation Module), Digitalni marketing (Digital Marketing), Biznis po meri korisnika (Customer Centric Business) i Biznis inovacije i poslovni modeli (Business Models and Innovation).

banner
cdt-teachers

Predavači digitalne akademije

Digitalna akademija vam nudi četiri programa - Osnovni program (Foundation Module), Digitalni marketing (Digital Marketing), Biznis po meri korisnika (Customer Centric Business) i Biznis inovacije i poslovni modeli (Business Models and Innovation).

Centar za digitalnu transformaciju

CDT je glavna pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća.

ctd-last-banner