Poslovni procesi

Dodaj program
Enrolled: 269 students
Lekcije: 17

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
  • Ovaj program je tu da vas uvede u osnove novog vida tržišne komunikacije koji danas pravi ključnu razliku u poslovanju preduzeća u epohi digitalizacije i različitih platformi. U okviru programa steći ćete znanja iz esencijalnih oblasti digitalnog marketinga: Marketing istraživanja, E-mail marketing, Elektronska trgovina i Društvene mreže.

Digitalizacija poslovnih procesa

1
Digitalizacija poslovnih procesa 1
2
Digitalizacija poslovnih procesa kviz deo 1
3 pitanja
3
Digitalizacija poslovnih procesa 2
4
Digitalizacija poslovnih procesa kviz deo 2
3 pitanja
5
Digitalizacija poslovnih procesa 3
6
Digitalizacija poslovnih procesa kviz deo 3
3 pitanja
7
Digitalizacija poslovnih procesa dodatni materijali
8
Digitalizacija poslovnih procesa dodatni materijal kviz
5 pitanja
9
Digitalizacija poslovnih procesa završni kviz
7 pitanja

ERP

1
ERP 1
2
ERP kviz deo 1
3 pitanja
3
ERP 2
4
ERP kviz deo 2
3 pitanja
5
ERP 3
6
ERP kviz deo 3
3 pitanja
7
ERP dodatni materijal
8
ERP dodatni materijal kviz
5 pitanja
9
ERP završni kviz
7 pitanja

Low Code No Code

1
Low code no code 1
2
Low code no code kviz deo 1
3 pitanja
3
Low code no code 2
4
Low code no code kviz deo 2
3 pitanja
5
Low code no code 3
6
Low code no code kviz deo 3
3 pitanja
7
Low code no code dodatni materijal
8
Low code no code dodatni materijal kviz
5 pitanja
9
Low code no code završni kviz
7 pitanja

Digitalizacija alata za prodaju

1
Digitalizacija alata za prodaju DEO 1
2
Digitalizacija alata za prodaju kviz deo 1
3 pitanja
3
Digitalizacija alata za prodaju DEO 2
4
Digitalizacija alata za prodaju kviz deo 2
3 pitanja
5
Digitalizacija alata za prodaju DEO 3
6
Digitalizacija alata za prodaju kviz deo 3
3 pitanja
7
Digitalizacija alata za prodaju dodatni materijali
8
Digitalizacija alata za prodaju dodatni materijal kviz
5 pitanja
9
Digitalizacija alata za prodaju završni kviz
7 pitanja

Finalni kviz

1
Poslovni procesi finalni kviz
10 pitanja

Anketa

1
Poslovni procesi – Anketa