Digitalni marketing

Dodaj program
4.0
6 reviews
Enrolled: 469 students
Opis: 8 sati
Lekcije: 25
Video: 4 sata
Level: Advanced

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
  • Ovaj program je tu da vas uvede u osnove novog vida tržišne komunikacije koji danas pravi ključnu razliku u poslovanju preduzeća u epohi digitalizacije i različitih platformi. U okviru programa steći ćete znanja iz esencijalnih oblasti digitalnog marketinga: Marketing istraživanja, E-mail marketing, Elektronska trgovina i Društvene mreže.

Marketing istraživanja

1
Marketing istraživanja – Uvod (video)
2
Marketing istraživanja – Uvod
3
Marketing istraživanja 1
4
Marketing istraživanja pitanja 1
3 pitanja
5
Marketing istraživanja 2
6
Marketing istraživanja pitanja 2
3 pitanja
7
Marketing istraživanja 3
8
Marketing istraživanja pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – Marketing istraživanja
10
Dodatni materijal pitanja – Marketing istraživanja
5 pitanja
11
Marketing istraživanja test
1 pitanje

Email marketing

1
E-mail marketing – Uvod (video)
2
E-mail marketing – Uvod
3
E-mail marketing 1
4
E-mail marketing pitanja 1
3 pitanja
5
E-mail marketing 2
6
E-mail marketing pitanja 2
3 pitanja
7
E-mail marketing 3
8
E-mail marketing pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – E-mail marketing
10
Dodatni materijal pitanja – E-mail marketing
5 pitanja
11
E-mail marketing test
1 pitanje

Elektronska trgovina

1
Elektronska trgovina – Uvod (video)
2
Elektronska trgovina – Uvod
3
Elektronska trgovina 1
4
Elektronska trgovina pitanja 1
3 pitanja
5
Elektronska trgovina 2
6
Elektronska trgovina pitanja 2
3 pitanja
7
Elektronska trgovina 3
8
Elektronska trgovina pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni materijal – Elektronska trgovina
10
Dodatni materijal pitanja – Elektronska trgovina
5 pitanja
11
Elektronska trgovina test
1 pitanje

Društvene mreže

1
Društvene mreže – Uvod (video)
2
Društvene mreže – Uvod
3
Društvene mreže 1
4
Društvene mreže pitanja 1
3 pitanja
5
Društvene mreže 2
6
Društvene mreže pitanja 2
3 pitanja
7
Društvene mreže 3
8
Društvene mreže pitanja 3
3 pitanja
9
Dodatni mateijal – Društvene mreže
10
Dodatni materijal pitanja – Društvene mreže
5 pitanja
11
Društvene mreže test
1 pitanje

Module test

1
Digitalni marketing test
1 pitanje

Anketa

1
Digital marketing – Anketa